Δασικές Πυρκαγιές

Δασικές Πυρκαγιές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο με σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τις επιπτώσεις που έχει λόγω των πλημμυρών που προκαλούνται μετά την απώλεια του δάσους, είναι οι δασικές πυρκαγιές.

Δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ιδιαίτερη αναφορά στα υπάρχοντα μέσα πυρόσβεσης, τόσο από στεριά όσο και από αέρος, αφού τ’ αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους.

Το θέμα είναι για μένα, λέει ο Ιωάννης Κρεκούκης, κατά πόσον έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε σε ένα εντελώς καινούργιο σύστημα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, το οποίο εκτός από την αποτελεσματικότητα που θα έχει θ΄ αναδεικνύει και νέες τεχνικές πυρόσβεσης που δεν χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Το σύστημα «Τυφώνα», είναι αναρτημένο επάνω σε σπαστό βραχίονα, όπου σύμφωνα με μία εφαρμογή ανυψώνεται στα 16m. Όταν δε είναι αναρτημένο μέχρι τα 10 m περίπου, λόγω της γεωμετρίας του βραχίονα που έχει τη ιδιότητα ν’ αντισταθμίζει το κέντρο βάρους του, σε σχέση με το όχημα, παρέχει τη δυνατότητα στο όχημα να κινείται με ασφάλεια.

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι πρώτη φορά που εφαρμόζεται στα πυροσβεστικά δεδομένα.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά:

Ότι η βολή του «Τυφώνα» ενεργεί πάνω από τις κώμες των δένδρων και αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε τόσο κατάσβεση, όσο και προψεκασμό και από τις δύο πλευρές ενός δρόμου πριν να φτάσει η φωτιά.

Αυτή η τεχνική δεν χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Χρησιμοποιώντας δε και επιβραδυντικά, που λόγω της δομής της βολής, δεν πάει σταγόνα νερού χαμένη στο έδαφος, αλλά αντίθετα επιτυγχάνεται μία πλήρης διαβροχή, τόσο στο φύλλωμα των δένδρων, όσο και στο έδαφος, έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει δραματικά η ένταση της φωτιάς λόγω της αυξημένης υγρασίας και να επιτυγχάνεται έτσι η κατάσβεση της πολύ πιο εύκολα.

Μία άλλη μέθοδος, που για πάρα πολλούς είναι αμφιλεγόμενη και μάλιστα απαγορευτική, για μένα προσωπικά είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να ανακόψει ένα μεγάλο μέτωπο και αυτή δεν είναι άλλη από τη μέθοδο του αντιπύρ.

Εδώ, το σύστημα «Τυφώνας» όπως απέδειξε στην πράξη κατά τη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών της Ζακύνθου το καλοκαίρι του 2017, που πήρε ενεργό μέρος, όπου σε δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησα το αντιπύρ για ν΄ ανακόψω δύο μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Παρακάτω περιγράφω τη διαδικασία και τη νέα τεχνική που χρησιμοποίησα για να ανακόψω ένα μεγάλο μέτωπο πυρκαγιάς.

Ξεκίνησα και έκανα διαβροχή δεξιά και αριστερά του δρόμου σε μήκος 1200 m περίπου, όπου αναμενόταν ότι θα ερχόταν το μέτωπο της φωτιάς και η ποσότητα του νερού που απαιτήθηκε για αυτή τη διαβροχή ήταν 8 τόνοι. Στη συνέχεια ξεκίνησα και έβαλα αντιπύρ από την κατάλληλη γωνία, περίπου 35 m μακριά από τον δρόμο, μέχρι το σημείο που η υγρασία ήταν αρκετά αυξημένη. Εκεί η καύση του αντιπύρ και όπως θα δείτε και στο σχετικό βίντεο, ήταν απόλυτα ελεγχόμενη.

Πρέπει δε να υπογραμμίσω ότι δεν χρειαζόταν να χτυπήσω με τη βολή επάνω στην φλόγα, το μόνο που έκανα ήταν να κρατώ την καύσιμη ύλη σε αυξημένη υγρασία, αλλά και να ωθώ με τον αέρα το μέτωπο της πυρκαγιάς προς την κατεύθυνση του άλλου μετώπου. Ας σημειωθεί εδώ, ότι η ποσότητα του νερού ήταν ρυθμιζόμενη και είχε σαν αποτέλεσμα, να καταναλωθεί ελάχιστη ποσότητα νερού και τούτο μέχρι να απομακρυνθεί το μέτωπο που κινιόταν προς την αντίθετη κατεύθυνση από εμένα, προκειμένου να συναντήσει την άλλη φωτιά.

Τότε με πολύ μικρές ποσότητες νερού, έσβηναν και οι τελευταίες καύτρες, αφού η γωνία που χτυπούσα την πυρκαγιά, όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο βίντεο, ήταν πάνω από τις κώμες των δένδρων.

Αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο η φωτιά να μην περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου και να συνεχίσει την πορεία της, αλλά και να παραμείνει πράσινη μία απόσταση 35 με 40 m από την άκρη του δρόμου και σ’ ένα μήκος 1200 m.

Προσωπικά, βλέποντας αυτά τ’ αποτελέσματα αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ικανοποίηση.

Πρέπει να σας πω ότι σε όποια σημεία επενέβη το σύστημα «Τυφώνας», όχι μόνο η φωτιά δεν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά η άκρη του δρόμου παρέμεινε πράσινη.

Αυτό με κάνει να πιστεύω, ότι αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας αυτό το σύστημα, είμαι σίγουρος ότι θ’ αλλάξει τα πυροσβεστικά δεδομένα, η δε προσφορά του στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη ζωή θα είναι τεράστια, ενώ το κόστος καταστολής μίας πυρκαγιάς, θα μειωθεί δραματικά σε σχέση με το κόστος των μέσων που υπάρχουν σήμερα που είναι πάρα πολύ υψηλό.

Άρα τα οφέλη που θα προκύψουν από το συγκεκριμένο σύστημα πυρόσβεσης θα είναι πολλαπλά, για το περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την οικονομία.

Ας σημειωθεί ότι κάποιες εφαρμογές οροφής, αλλά και του εμπρόσθιου μέρους του οχήματος του συστήματος ΄΄Τυφώνα΄΄, μπορούν να προσαρμοστούν σε ήδη υπάρχοντα οχήματα, π.χ σε πυροσβεστικά ή εκχιονιστικά οχήματα με πολύ μικρό κόστος.