Σύστημα Πυρόσβεσης "Τυφώνας"

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΡΕΚΟΥΚΗ

Η φιλοσοφία των μέσων πυρόσβεσης από τότε που επινοήθηκαν μέχρι και σήμερα παραμένει η ίδια και βασίζεται στη χρήση μεγάλου όγκου νερού και πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη εμβέλεια και αποδεικνύονται αναποτελεσματικά διότι δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κατάσβεση μίας πυρκαγιάς παρ’ όλη τη μεγάλη ποσότητα του νερού που καταναλώνεται και παρουσιάζουν τα παρακάτω μειονεκτήματα:
Για τους παραπάνω λόγους, η πυρόσβεση σήμερα θεωρείται ανά τον κόσμο αναποτελεσματική και επικίνδυνη.

Σχετικά με τον Δημιουργό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

Τον Νοέμβριο του 2014, κάνει την πρώτη επίσημη παρουσίαση του συστήματος του, το οποίο ονομάζει «Τυφώνα» στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με την παρουσία αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και ομιλητές τον Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο και τον Δρ. Δημήτρη Παπαντώνη, Αντιπρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου του τμήματος Ρευστών, οι οποίοι παρατήρησαν και εξήραν τα πολύ θετικά αποτελέσματα του συστήματος στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια καταβάλει πολλές προσπάθειες να συνεργασθεί τόσο με το Πυροσβεστικό Σώμα, όσο και με κάποια εταιρεία, με σκοπό το σύστημα του να εφαρμοστεί σε κάποιο βραχιονοφόρο όχημα, οι οποίες όμως αποβαίνουν άκαρπες.

Τότε, παίρνει τη μεγάλη απόφαση να κατασκευάσει μόνος το όλο σύστημα και με τη βοήθεια των συνεργατών του, αλλά και χορηγών ξεκινάει να υλοποιήσει το όλο εγχείρημα, δηλαδή την κατασκευή του συστήματος πυρόσβεσης “TYFONA-TYPHOON”.