Σύστημα Πυρόσβεσης "Τυφώνας"

Η Κατάσβεση Σήμερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

Η φιλοσοφία των μέσων πυρόσβεσης από τότε που επινοήθηκαν μέχρι και σήμερα παραμένει η ίδια και βασίζεται στη χρήση μεγάλου όγκου νερού και πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί μεγάλη εμβέλεια και αποδεικνύονται αναποτελεσματικά διότι δεν επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κατάσβεση μίας πυρκαγιάς παρ’ όλη τη μεγάλη ποσότητα του νερού που καταναλώνεται και παρουσιάζουν τα παρακάτω μειονεκτήματα:

Για τους παραπάνω λόγους, η πυρόσβεση σήμερα θεωρείται ανά τον κόσμο αναποτελεσματική και επικίνδυνη.

Το Σύστημα "Τυφώνας"

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

O Ιωάννης Κρεκούκης είναι ο εμπνευστής του “TYFONA-TYPHOON”, ενός νέου καινοτόμου συστήματος πυρόσβεσης που έρχεται να αλλάξει τα πυροσβεστικά δεδομένα, προσφέροντας πολλά στο περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή, αλλά και στις περιουσίες των πολιτών.

Χαρακτηριστικά του Συστήματος "Τυφώνας"

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

Το σύστημα "TYFONAS-TYPHOON" αποτελείται:

Από έναν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα υψηλών επιδόσεων που η ταχύτητα του αέρα που εξέρχεται από το ακροφύσιο, ανέρχεται περίπου στα 500 Km/h, χωρίζεται δε σε κατηγορίες οι οποίες διακρίνονται από τα εξής:

α) Την ταχύτητα του αέρα που εξέρχεται από το ακροφύσιο, και
β) Τη διάμετρο του ακροφυσίου.

Το σύστημα “TYFONAS-TYPHOON” παρέχεται σε διαφορετικά μοντέλα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες πυρόσβεσης.

Η ταχύτητα του αέρα σε όλα τα παρεχόμενα μοντέλα του “TYFONA-TYPHOON” είναι σχεδόν η ίδια, εκείνο που διαφοροποιείται και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμβέλεια, αλλά και στην ποσότητα του νερού που δύναται να εκτοξεύσει, είναι η διάμετρος του ακροφυσίου. Δηλαδή, διατηρώντας την ίδια σχεδόν ταχύτητα και αυξάνοντας τη διάμετρο του ακροφυσίου, άρα και την ισχύ του ανεμιστήρα, επιτυγχάνεται η μέγιστη εμβέλεια όπου για παράδειγμα σ’ ένα μοντέλο φυγοκεντρικού ανεμιστήρα, που ήδη χρησιμοποιείται πάνω σε σπαστό βραχίονα με διάμετρο ακροφυσίου 250 mm, η ταχύτητα εξόδου του αέρα από το ακροφύσιο ανέρχεται στα 500 Km/h.

Η εμβέλεια της βολής του εν λόγω μοντέλου αγγίζει τα 55 m, ενώ η διάμετρος της βολής φτάνει τα 5 m, υπό συνθήκες άπνοιας, προσαρμόζοντας δε μία κωνική χοάνη στο ακροφύσιο, με παλινδρομική διαδρομή έχει τη δυνατότητα να αυξομειώνει την διάμετρο και την εμβέλεια της βολής, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις το καθιστά πολύ αποτελεσματικό.

Η εκτόξευση του νερού, υπό μορφή εκνεφώματος (μικροσταγονίδια) από το συγκεκριμένο μοντέλο, αγγίζει τα 1500 lt το λεπτό, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η παροχή του νερού που τροφοδοτεί το ακροφύσιο είναι χαμηλής πίεσης.

Η ισχύς που καταναλώνει το συγκεκριμένο σύστημα για να επιτευχθούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, είναι 220 hp και το σύστημα αυτό ονομάζεται με τον κωδικό 250 Χ 500.

Οι κατηγορίες των μοντέλων “TYFONAS-TYPHOON”, αυξάνονται ή μειώνονται, ανά 50 mm σε σχέση με το ακροφύσιο. Οπότε αν φτάσουμε στην κατηγορία που έχει θέσει ως στόχο ο Ιωάννης Κρεκούκης, που είναι η 500 Χ 500, τότε μπορούμε να μιλάμε για μια εμβέλεια, άνω των 70 m και η ποσότητα νερού που θα μπορεί να εκτοξευθεί σε μικροσταγονίδια, θα ξεπερνά τα 4.000 lt/min. Η δε ισχύς που θα καταναλώνει το συγκεκριμένο σύστημα σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, θα ανέρχεται σε 500 έως 550 hp.

Mία μεγάλη καινοτομία πού διαθέτει το σύστημα "TYFONAS-TYPHOON" είναι η εξής:

Η ποσότητα του νερού που εκτοξεύει είναι ρυθμιζόμενη, δηλαδή μπορεί να είναι 100 ή 200 lt το λεπτό, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εμβέλεια της βολής, κάτι που δεν μπορούν να επιτύχουν με τίποτε τα σημερινά μέσα πυρόσβεσης.

Σε μία δασική πυρκαγιά π.χ., λαμβανομένου υπ΄ όψιν ότι το νερό είναι πολύτιμο και ανάλογα με τις ανάγκες και το μέγεθος της πυρκαγιάς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να καταναλωθεί η ελάχιστη ποσότητα νερού, πετυχαίνοντας τα μέγιστα αποτελέσματα.

Το σύστημα “TYFONAS-TYPHOON” λόγω της μεγάλης ταχύτητας του αέρα που παράγει, έχει τη δυνατότητα να κάνει αποκοπή της φλόγας από την καύσιμο ύλη, επιτρέποντας στα σταγονίδια να παρέμβουν στον πυρήνα της φωτιάς, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σταγονιδίων θα εξατμίζονταν κατά την πορεία τους προς την εστία της πυρκαγιάς λόγω της μεγάλης θερμότητας.

Για παράδειγμα, για να έχουμε μία πυρκαγιά, απαιτούνται τρεις παράγοντες: α) Καύσιμος ύλη, β) Θερμότητα και γ) Οξυγόνο.

Όταν αφαιρεθεί ο ένας από αυτούς τους τρεις παράγοντες, τότε παύει να υπάρχει πυρκαγιά. Το σύστημα «Τυφώνας», είναι το πρώτο εφαρμόσιμο σύστημα στον κόσμο, που λειτουργεί ταυτόχρονα με δύο τουλάχιστον παραμέτρους που αποτελούν μία πυρκαγιά, δηλαδή πραγματοποιεί αφ΄ ενός τη μείωση της θερμότητας και αφ΄ ετέρου την αποκοπή της φλόγας από την καύσιμο ύλη, κάτι που δεν μπορούν να επιτύχουν με τίποτα τα υπάρχοντα μέσα πυρόσβεσης, που η φιλοσοφία τους βασίζεται στο νερό, διότι αυτά επεμβαίνουν μόνο στο να μειώσουν την θερμότητα.