Αστικές Πυρκαγιές

Αστικές Πυρκαγιές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΥΦΩΝΑΣ

Μια κατηγορία πυρκαγιών στις οποίες μπορεί να προσφέρει το σύστημα πυρόσβεσης “TYFONAS-TYPHOON” σημαντικά αποτελέσματα, είναι οι αστικές πυρκαγιές καθώς όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η βολή του “TYFONA-TYPHOON” σε κλειστό χώρο λειτουργεί πολύ καλύτερα από ότι σε ανοιχτό χώρο και αυτό διότι τα μικροσταγονίδια που δημιουργεί έχουν τη δυνατότητα να κατακλύζουν τον χώρο, αλλά και συγχρόνως να εισχωρούν σε κοιλότητες, λόγω της αεροδυναμικής που δημιουργείται ανάμεσα στην θερμή εστία και στο ψυχρό μέτωπο που δημιουργούν τα σταγονίδια.

Τότε η κίνηση των σταγονιδίων λειτουργεί αεροδυναμικά μέσα στον χώρο, ενώ συγχρόνως το δυνατό ρεύμα αέρα έχει την δυνατότητα να αδειάζει το χώρο από τους καπνούς, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτονται οι μικροεστίες που ακόμα καίνε και έτσι δημιουργείται μία ασπίδα προστασίας για το ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί πλέον να εισέλθει στο χώρο με ασφάλεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πρώτον την μη εξάπλωση της πυρκαγιάς με τελικό αποτέλεσμα την διάσωση της περιουσίας και δεύτερον την αποτροπή της διάχυσης σημαντικών ρύπων στην ατμόσφαιρα, λόγω του μικρού χρόνου κατάσβεσης.

Άρα, το σύστημα πυρόσβεσης “TYFONAS-TYPHOON” συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος.